onze diensten

Aanleg

Totaal aanleg van ontwerp tot en met uitvoer, bloemenrijke graslanden (bloemenweide) en bloemenrijke gazons, wadi's, poelen, natuurlijke vijvers, aanplantingen zoals gemengde hagen, bloemenborders... 


We houden in elke tuin rekening met de omgeving en willen een zo hoog mogelijke biodiversiteit bekomen.

Beheer

.

Als je de maximale uit je tuin of project wil halen is goed beheer belangrijk.

Bij ons kan je terecht  voor het beheer van bloemenrijke graslanden, heggen en houtkanten, snoeien van (knot)bomen, vellen van bomen na overleg en algemeen onderhoud in een ecologische tuin...


We doen ons beheer met een zo laag mogelijke impact op het milieu.


Advies

Advies


Als je zelf je tuin of project ecologisch interessant wil maken kan  je bij ons ook terecht voor advies.

hiervoor hebben wij twee formules: 


formule 1:

Een bezoek ter plaatse waarbij we polsen naar de wensen en de huidige omstandigheden. soortenaanwezigheid en omgevingsonderzoek, bodemstaal, document met mijn conclusies en gids om je tuin natuurvriendelijker aan te leggen en/of te onderhouden. 


formule 2 

formule 1 + een handgetekende schets met suggesties van plantensoorten en hun standplaatsen.